Trang thông tin cập nhật nguyên bản và đầy đủ các thông tin và ứng dụng đa phương tiện từ Cổng thông tin Điện tử Chinh phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là kênh thông tin các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế chính trị xã hội của đất nước, các văn bản pháp luật, chính sách của Đảng và Chính phủ với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong thời gian tới, Truyền hình Đất Việt sẽ tiếp tục nâng cao nội dung trang Thông tin để cung cấp đến quý khán giả các nội dung phong phú hơn, thiết thực hơn liên quan tới cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài.